Ypatingas burys online dating No registring sex chatrooms

Kiekvienas laikrodis yra rankų darbo, dėl to kolekcijos turi ribotą prekių kiekį. Skaitykite daugiau Dėl svarbių priežasčių negalint atvykti aktoriui Kostui Smoriginui, parapijos šventėje rugsėjo 17, sekmadienį, 6.30 v.v.

“Kickstarter” platformoje bendrovė pritraukė 5,4 mln. koncertuos “Keistuolių teatro” aktorė Ilona Balsytė ir gitaristas bei kompozitorius Martynas Kuliavas, abu Lietuvoje gerai žinomi atlikėjai.

Primename, kad Tėviškės žiburių laikraštis leidžiamas kas antra savaite.

Norintys gauti spalvotą, gaunamą išleidimo dieną laikraštį (jo turinys ir kaina ta pati) prašome pranešti redakcijai savo el. Skaitykite daugiau: TŽ redakcija Gruodžio 1 dieną – Vilniaus Katedros aikštėje, iškilmingo koncerto metu įžiebta pagrindinė sostinės Kalėdų eglė.

Per praėjusius ataskaitinius metus vyko daug renginių Giedra Paulionienė, Kanados lietuvių katalikų draugijos “Žiburiai“ valdybos pirmininkė, priminė, kad šios draugijos leidžiamas laikraštis Tėviškės žiburiai artėja prie 70-mečio.

Tai vienas iš trijų spausdinamų Šiaurės Amerikoje lietuviškų laikraščių, kuris siunčiamas ir į kitas valstybes.

Tačiau jis, kaip ir kiti spausdinti leidiniai, skaitmeninių ryšių laikais patiria finansinių sunkumų. Sumažėjo prenumeratorių Kaip ir kasmet, į Kanadą sugrįžta Europos sąjungos kino filmų festivalis.

Europos Sąjungos kino festivalis – renginys supažindinantis su įvairiu ir turtingu Europos kino paveldu.

Pirmosios kartos simpoziumo dalyviai iš Kanados estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių bendruomenių pristatys Ilgametis Tėviškės žiburių redaktorius, rašytojas, skautų veikėjas Česlovas Senkevičius, mirė Labdaros slaugos namuose ketvirtadienį, spalio 12.

Lankymas ir maldos prie karsto vyks Turner & Porter Peel koplyčioje (2180 Hurontario St., Mississauga) pirmadienį, spalio 16, nuo 6 v.v. Gedulinės Mišios bus aukojamos Lietuvos kankinių šventovėje antradienį, spalio 17, 11 v.r.

Tai ypatinga proga visiems kanadiečiams, nuo rytinės pakrantės iki Vankuverio dalyvauti šiame renginyje, kuris organizuojamas kartu su Europos Sąjungos konsulatais esančiais mūsų miestuose.

Toronte tai bus didžiausias Europos filmų fetivalis, Lapkričio 5, sekmadienį, prieš Mirusiųjų pagerbimui skirtas Mišias Anapilio sodyboje, Kanados lietuvių muziejaus – archyvo salėje, 12 v.d atvykstantis iš Čikagos kun. Vitkus, SJ, pristatys Agnės Zalanskaitės sukurtą naują istorinį dokumentinį filmą “Nepaprasta auka.” Tai dokumentais, prisiminimais pagrįstas pasakojimas apie partizaninį pasipriešinimą sovietizacijai ir sunkius pasirinkimus, su kuriais susidūrė to meto žmonės, kuriems rūpėjo Lietuvos Po sekmingai paruoštos “Sharing Our Stories” parodos, Kanados lietuvių muziejus-archyvas, dalis “Baltic Canadian Imprints” grupės, ruošia simpoziumą.

Po tviskančia įspūdingos Kalėdų eglės skraiste čia Mokslininkė iš San Fransisko Indrė Viskontas: mūsų traumas gali pagydyti pagalba labiau vargstantiems Šaltinis: 15min Indrė Viskontas, operos dainininkė ir neurologijos mokslininkė, išmoko angliškai, kai jai buvo 7 metai.