Oppervlakte cirkel berekenen online dating

De diameter is de grootste afstand tussen twee punten op de cirkel.Deze loopt door het middelpunt van de ene kant van de cirkel naar de andere kant. De straal is de helft van de diameter (de blauwe lijn op de tekening).

oppervlakte cirkel berekenen online dating-6

Voor buizen wordt soms ook de binnendiameter opgegeven.

Ook de afmetingen van schroeven wordt als diameter gegeven.

– een oorspronkelijk Nederlands woord bedacht door Simon Stevin.

De middellijn van een cirkel is zowel een lijn (een koorde die het middelpunt van de cirkel snijdt) als de lengte van die lijn. De omtrek van een bol of cirkel is gelijk aan π × de diameter.

De oppervlakte van een rechthoek is lengte x breedte.

Als we die segmenten anders bekijken, kunnen we deze zo neerleggen dat er bijna "een rechthoek" ontstaat.Vaak worden de woorden diameter en doorsnede door elkaar gebruikt. De doorsnede is als er een ronde draad doormidden wordt gesneden, dan ontstaat er een cirkelvorm, de oppervlakte daarvan is de doorsnede.Omdat dit oppervlakte is, is de eenheid dus ook vierkante meter (m²).De maat van boren en buizen wordt vrijwel zonder uitzondering gespecificeerd met de diameter.De reden hiervan is dat de diameter eenvoudig en direct te meten is.Deze lengte is de grootst mogelijke afstand tussen twee punten op bol of cirkel.